Cilt 45, Sayı 203 (2020)

MAKALELER

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Görevlerini Uygulama Kalitelerindeki Gelişimin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Engin Ader
Yakın Çevre Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı ve Çevreye Yönelik Tutumuna Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Taha Yasin Bacakoğlu, İlkay Doğan Taş
İklim Okuryazarlığı Yeterliklerinin Belirlenmesi: Ortaokul Düzeyine Yönelik Bir Delphi Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Hamza Yakar, Ufuk Karakuş
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeyi ile Bazı Bilişsel Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Feride Şahin, Salih Ateş
Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Vatandaş Kavramına İlişkin Örtük ve Açık Bilgilerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sultan Kesik, Mükerrem Akbulut Taş
İlkokulda Sosyal Bilgiler Eğitimi Konulu Çalışmalara Genel Bakış: Bir Meta Sentez Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Ayça Kartal
Okuma Çemberlerinin Okuduğunu Anlama ile Akıcı Okuma Üzerindeki Etkileri ve Okur Tepkileri: Bir Karma Yöntem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Dudu Kaya Tosun, Birsen Doğan
Çıkarım Becerisi ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Nihat Bayat, Gökhan Çetinkaya
Öğretmenlerin Bilim Merkezlerinde Öğrenmeye Yönelik Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Araştırılması | PDF | | PDF (English) |
Fitnat Köseoğlu, Semra Tahancalıo, Uygar Kanlı, Yasemin Özdem Yılmaz
Ortaöğretim Öğrencilerinin Kronolojik Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Sınıf Düzeyine Göre Gelişiminin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Bülent Akbaba
Psikodrama Yaklaşımına Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Kız Ergenlerde Akran İlişkilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Selda Öz Soysal
Ergenlerde Anneye ve Babaya Bağlanma ile Başarı Yönelimleri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sevgi Özgüngör
Sınav Kaygısı Psikoeğitim Programının Sınav Kaygısı ve Akılcı Olmayan İnançlara Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Bedel, Ahmet Burak Ercan, Bahar Şahan
Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Testinin Ölçme Değişmezliğinin Örtük Sınıf ve Rasch Modeline Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Özge Altıntaş, Ömer Kutlu
Dijital Öykülemenin Kültürel Farkındalık ve Yaratıcı Düşünme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Memet Karakuş, Buket Turhan Türkkan, Nihan Arslan Namlı
Eko ve Eko Olmayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sürdürülebilir Gelişim için Eğitim Uygulamalarını Yordayan Değişkenlerin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Deniz Kahriman Pamuk, Refika Olgan
Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Dört Çerçeve Liderlik Modeli Perspektifinden Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Seval Koçak, Murat Özdemir
Yenilik- Karar Sürecinde Öğretmenlerin Kullandıkları İletişim Kanalları | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Çalışkan, Özden Şahin İzmirli
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere İngilizce Yer İsimlerinin Öğretilmesinde Davranış Öncesi İpucu ve Sınamayla Öğretimin Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Özge Ünlü, Nevin Güner Yıldız
Okulun Hazır Olması Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Güner, Hülya Kartal


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337