Cilt 45, Sayı 201 (2020)

MAKALELER

Matematik Öğrenme-Öğretme Sürecinde Matematik Okuryazarlığına Odaklanan Makalelerin Tematik Analizi | PDF | | PDF (English) |
Tuğçe Kozaklı Ülger, Işıl Bozkurt, Murat Altun
Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Stillerinin Belirlenmesi: Örtük Sınıf Analizi | PDF | | PDF (English) |
Veysel Akçakın, Gürcan Kaya
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerilerinin Problem Çözmeye Yönelik Sorgulama, Değerlendirme, Nedenleme ve Yansıtıcı Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Katrancı, Sare Şengül
Lise Öğrencilerinin Derslerdeki Siberaylaklık Davranışlarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Akgün
Lise Rehber Öğretmenlerine Yönelik Tüm Okul Yaklaşımına Dayalı Sanal Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri ve Sanal Zorba Farkındalığını Kazandırma Programının Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Yunus Altundağ, Tuncay Ayas
Lise Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duygularının Yordayıcısı Olarak Gelecek Beklentileri ve Özyeterlikleri | PDF | | PDF (English) |
Nejla Atabey
Lise Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmanın Doğası Hakkındaki Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Gülşen Leblebicioğlu, Esra Çapkınoğlu, Duygu Metin Peten, Renee' S. Schwartz
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki “Çevre Sorunları ve Çevreyle İlgili Örgütler” Konularının Öğretilmesinde Eğitici Çizgi Romanların Etkisi: Karma Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Yavuz Topkaya, Yakup Doğan
Geri Bildirimin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Bengisu Kaya, Seyit Ateş, Kasım Yıldırım, Timothy Rasinski
Okuma Yazma Öğrenme Sürecinde Zorlanan Öğrencilerin Özelliklerinin ve Süreçte Yaşadıkları Zorlukların Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Yakup Balantekin
Öğrenmede İş Birliğini Geliştirmek Amacıyla Okul-Müze İlişkilerini İnceleme: Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Aysun Ateş, Jennie F. Lane
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Yeni Bir Takım Öğretimi Modeli: Hizmet-içi İngilizce Öğretmenleri Üzerine Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Özlem Canaran, İsmail Hakkı Mirici
Okul Müdürlerinin Kişilik Özellikleri ile Yönetsel Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Murat Özdemir, Nedim Özdemir, Safiye Çiğdem Gören, Şule Ötken, Sevgi Ernas, Mehmet Tufan Yalçın
İlköğretim Kurumu Yöneticilerinin Kullandıkları Etkileme Taktikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Serkan Koşar, Ümit Pehlivan
Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Soylu, Ahmet Kaysılı, Mustafa Sever
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Adalet İnançlarının Etik İkilem Senaryolarıyla İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Melehat Gezer
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Saldırganlık Düzeylerinin Duygu İfade Etme ve Duygu Düzenleme Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ceyhun Ersan, Şükran Tok
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Özlem Baş, Ayşegül Avşar Tuncay, Ali Ekber Şahin, Bilge Gök
Anne-Çocuk İlişkisinde Risk Faktörleri: Televizyona Maruz Kalma ve Anne-Çocuk Oyun Süresi | PDF | | PDF (English) |
H. Gözde Ertürk Kara
Oyun Temelli Baba-Bebek Etkileşim Programı’nın Baba ve Bebek Davranışları Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Esra Demir Öztürk, Ayşe Belgin Aksoy


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337