Cilt 44, Sayı 200 (2019)

MAKALELER

Türkiye’deki Özel Okullarda Yabancı Uyruklu Öğretmen Olmak: Eğitim, Öğretim ve Yönetim Anlayışına İlişkin Görüşler | PDF | | PDF (English) |
İnayet Aydın, Burcu Toptaş, Tuğba Güner Demir, Özge Erdemli
Sınıf Öğretmenlerine Uygulama Öğretmenliği Görev ve Sorumluluklarının Kazandırılması | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Bektaş, Asena Ayvaz Can
Lise Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Yordanmasında Dijital Yerliliğin ve Dijital Vatandaşlığın Rolü | PDF | | PDF (English) |
Ayça Çebi, Tuğba Bahçekapılı Özdemir
Yaşam Amaçları ile Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişki: Umudun Aracılık Rolünün İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ozan Korkmaz, Fulya Cenkseven Önder
Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde Gelecek Yöneliminin Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Ayten Bölükbaşı, Oğuzhan Kırdök
Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısı ile Okul ve Öğrenci Düzeyi Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: İki Düzeyli Yol Analizi | PDF | | PDF (English) |
Nedim Özdemir, Mehmet Tufan Yalçın
“Bilim ve Teknoloji” Temasının Öğretiminde Bütünleştirilmiş Program Tasarımı Kullanımının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Fitnat Gürgil, Turhan Çetin
“Benim Bir Tarihim Var!”: Sözlü Tarih Etkinlikleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi | PDF | | PDF (English) |
İlker Dere, Mustafa Kalender
Erken Ergenlikte Güvenli Bağlanma ve Öz-Yeterlik: Umudun Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Sibel Demirtaş
Ergenlerde Ebeveyne Bağlanma ile Okul Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Amaç Yöneliminin Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Ali Karababa, Tuncay Oral, Sevgi Özgüngör
İlkokul Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Duygusal Farkındalık Etkinliklerinin Akran Zorbalığını Önlemede Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Yasin Akay
Okul Öncesi Eğitim Programının Stufflebeam’in Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (BGSÜ) Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Mecit Aslan, Nur Uygun
Öğrencilerin Ders Seçim Kararlarında Rol Modelleri ve Pozitif Sözlü İletişimin Etkileri | PDF | | PDF (English) |
Ersin Eskiler, Hüseyin Fatih Küçükibiş
Akran Değerlendirmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Akpınar
Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Uygulanması | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Feray Özbal, Mustafa Sağlam, Serap Cavkaytar
Basketbol Öğretiminde Taktik Oyun Yaklaşımının Lise Öğrencilerinin Bilişsel, Duyuşsal, ve Psikomotor Erişi Düzeylerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Burak Güneş, Erdoğan Yılmaz
Kelimesel Ritim Öğrenme Stratejisiyle Ritim Kalıplarının Öğrenilmesinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Ritim Diktesi Başarılarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Hamit Yokuş
Bir Eylem Araştırması: İlkokul 3. Sınıf Müzik Dersi Kazanımlarına Yönelik Şarkı Dağarcığı Oluşturma | PDF | | PDF (English) |
Yıldız Mutlu Yıldız, Sibel Karakelle, Derya Arslan Özer
Çerçeveleme ve Kırmızı Rengin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Sınıf İçi Performanslarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Zeynep Öktem, Nilgün Olguntürk
Görme Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocuklarda Anne-Çocuk Etkileşiminin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Ayşegül İrtiş, Selda Özdemir


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337