Cilt 44, Sayı 198 (2019)

MAKALELER

Örgütsel Çekicilik, Örgütsel İmaj ve Örgütsel Sadakat Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Yener Akman, Murat Özdemir
Okuma Güçlüğü ve Giderilmesi: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Pınar Kanık Uysal, Hayati Akyol
Okul Yöneticilerinin Gücü Kullanma Stillerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve İş Performansları ile İlişkisi | PDF | | PDF (English) |
Hatice Doğan, Kazım Çelik
Bağlam Bilgisi ve Pedagojik Alan Bilgisi Etkileşimi: Sosyokültürel Yaklaşım | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Şen, Ceren Öztekin
Matematik Başarısını Yordama: Sosyoekonomik Statü, Ebeveyn Katılımı ve Öz-Güvenin Rolü | PDF | | PDF (English) |
Selda Yıldırım
Olasılık Konusunun Anlamaya Dayalı Tasarım ile Öğretimi: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Görüşleri Üzerine Bir İnceleme | PDF | | PDF (English) |
Abdullah Açar, Bahar Ercan, Sertel Altun
Üç Boyutlu Sanal Ortamlar ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Başarısı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Şirin Küçük Avcı, Ahmet Naci Çoklar, Aslıhan İstanbullu
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Görüşleri, Deneyimleri ve Müdahale Davranışları | PDF | | PDF (English) |
Melike Kavuk Kalender, Hafize Keser, Vasfi Tugun
STEM Yaklaşımı ile Basınç Konusu Öğretiminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve STEM’e Yönelik Tutumlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Hasan Özcan, Esra Koca
Kendini İzleme Öğretimi Destekli Not Alma Becerileri Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi | PDF | | PDF (English) |
İlhan İlter
Türkçedeki -mA/-mAK Yapılarının İkinci/Yabancı Dil Pedagojisine Göre Betimlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Selim Tiryakiol, Ahmet Benzer
Fransız ve Türk Okulu Ortaokul Öğrencilerinin Değer Algılarının Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Cemil Öztürk, Tuğba Kafadar
Mesleki Gelişim Programı: Öğretmenlerin Bilimin Doğasını Öğrenme ve Öğretme İnançları | PDF | | PDF (English) |
Eda Erdaş Kartal, Nihal Doğan, Serhat İrez, Gültekin Çakmakçı, Yalçın Yalaki
Türkiye ve Singapur Okullarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrenimi Aksatan Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Metin Özkan, Yeşim Özer Özkan, Meltem Acar Güvendir
Sosyal Bilgiler Dersinde Çizgi Roman Kullanımı: Teksas Tarihi | PDF | | PDF (English) |
Genç Osman İlhan, Şahin Oruç
Proje Temelli Yaklaşıma Dayalı Erken Müdahale Programının Üstün Yetenekli Çocukların Problem Çözme Becerisine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Bildiren, Tevhide Kargın
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanımı: Bir Doküman İncelemesi | PDF | | PDF (English) |
İlhan Koyuncu, Abdullah Faruk Kılıç
Schommer’in Epistemolojik İnançlar Modelinin Cinsiyet ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analizi Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Sedat Kanadlı, Cenk Akay
Sesbilgisel Çözümleme Becerileri ile Sözcük Okuma Hızı ve Doğruluğu Arasındaki İlişkinin Gelişimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Cebrail Turna, İsa Birkan Güldenoğlu
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Anne-Babaların Yaşam Deneyimlerine Derinlemesine Bakış | PDF | | PDF (English) |
Uğur Yassıbaş, Aysun Çolak


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337