Cilt 43, Sayı 193 (2018)

MAKALELER

Türkiye’de Öğretmen Kavramı Üzerine Yapılan Metafor Araştırmalarına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Hülya Yıldızlı, Tuba Acar Erdol, Muhammet Baştuğ, Kadriye Bayram
ABD'de Eyalet Düzeyindeki Yükseköğretim Kurullarının İncelenmesi ve Türkiye için Reform Önerileri: Yönetim, Kalite Güvencesi ve Finansman | PDF | | PDF (English) |
Sedat Gümüş
Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Psikolojik ve Yapısal Güçlendirmenin Rolü | PDF | | PDF (English) |
Çağlar Kaya, Yahya Altınkurt
Okul Öncesi Dönem Çocukların Mizaç Özellikleri ve Annelerinin Ebeveynlik Stillerinin Çocukların Ego Sağlamlık Düzeyleri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Alev Önder, Asude Balaban Dağal, Dilan Bayındır
İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık Eğilimini Azaltmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Bir Müdahale Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Füsun Gökkaya, Serap Tekinsav Sütcü
Tekrarlanan ve Bir Kez Cinsel İstismara Maruz Kalan Ergenlerin Riskli Davranışları | PDF | | PDF (English) |
Nilüfer Koçtürk, Filiz Bilge
Sınıf Uygulamalarında Matematiğe İlişkin Değerlerin İncelenmesi: Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Fatma Nur Aktaş, Ziya Argün
Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hayati Akyol, Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı
Koro, Tekrarlı ve Yardımlı Okuma Yöntemlerinin Zayıf Okuyucuların Okuma ve Anlama Becerileri Üzerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Hülya Kodan, Hayati Akyol
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin İkna Edici Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Latif Beyreli, Sümeyye Konuk
Engelli Çocuğa Sahip Anne Babaların Aile Yılmazlığı, Öznel İyi Oluş ve Evlilik Uyumlarının Psiko-Sosyal Yeterlikler ile Yordanması | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Palancı
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Toplum Kaynaklarını Kullanma Becerilerinin Öğretiminde İşitsel Teknoloji Desteğiyle Sunulan Videoyla Model Olmanın Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Esra Orum Çattık, Yasemin Ergenekon
İlkokul ve Ortaokulda Tarihi Karakterlere Yönelik Merakın Yörüngesi ve Tarih Merakının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Adnan Altun
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnançlarının Ulusal Düzeyde Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Derya Çelik, Zeynep Medine Özmen, Serhat Aydın, Mustafa Güler, Osman Birgin, Gökay Açıkyıldız, Kadir Gürsoy, Duygu Arabacı, Gönül Güneş, Ramazan Gürbüz
Adler Yaklaşımı Açısından “İçimdeki Çocuk” Filminin Analizi | PDF | | PDF (English) |
Sümeyye Derin, Evrim Çetinkaya Yıldız


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337