Cilt 42, Sayı 189 (2017)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Jale Çakıroğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Türkiye’de 2005-2014 Yılları Arasında Yayınlanan Uzaktan Eğitim Tezlerindeki Yöntemsel Eğilimler: Bir İçerik Analizi | PDF | | PDF (English) |
Ömer Faruk Gökmen, Mehmet Uysal, Hüseyin Yaşar, Ali Kırksekiz, Gökhun Murat Güvendi, Mehmet Barış Horzum
Türk Öğrencilerin TIMSS 2007 ve 2011 Matematik Başarısında Öğrenci ve Öğretmen Özelliklerinin Etkileri | PDF | | PDF (English) |
Hatice Çiğdem Yavuz, R. Nükhet Demirtaşlı, Seher Yalçın, Münevver İlgün Dibek
Türkiye Yükseköğretim Sisteminde Reform İhtiyacı ve Devlet Üniversitelerinde Mütevelli Heyeti Yönetiminin Uygulanabilirliği | PDF | | PDF (English) |
Türker Kurt, Bekir S. Gür, Zafer Çelik
Eğitim Teknolojisi Liderlik Uygulamalarına Yönelik Temellendirilmiş Bir Model Geliştirme | PDF | | PDF (English) |
Yan Piaw Chua, Yee Pei Chua
21. Yüzyıl İlkokullarının İşlevlerinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Oktay Cem Adıgüzel, Seray Tatlı Dalioğlu, Onur Ergünay
Lise Öğrencilerinde Okul Bağlılığı | PDF | | PDF (English) |
Seval Kızıldağ, Selen Demirtaş-Zorbaz, Osman Zorbaz
Ergenlerin Okula Bağlanmalarının Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı, Okul Öfkesi ve Yaşam Doyumu | PDF | | PDF (English) |
Firdevs Savi Çakar, Zeynep Karataş
Türk Ergenlerde Riskli Davranışların Yordanması | PDF | | PDF (English) |
Dilek Gençtanırım Kurt, Tuncay Ergene
Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi Programının 5 ve 6 Yaş Grubu Çocukların Okul Olgunluğu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Çağla Gür, Nurcan Koçak, Muharrem Sağlar
Hoşgörü Eğilimi Geliştirme Programının 5. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü ve Zorbalık Düzeylerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Boyacı, Oya Gülendam Ersever
Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Araştırılması: Boylamsal Bir Çalışma | PDF | | PDF (English) |
Fatma Bıkmaz
Türkiye’de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Esra Eret Orhan
Standart ve SOLO Taksonomisine Dayalı Rubrikler ile Puanlanan Açık Uçlu Matematik Sorularında Puanlayıcı Katılığı ve Cömertliğinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Bayram Çetin, Mustafa İlhan
Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarını Takip Etme Durumları ve Araştırmalara Yönelik Tutumları: Türkiye Örneği | PDF | | PDF (English) |
Fatih Baş
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğrenme Öğretme Süreçlerinin Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Abdurrahman Kılıç, Şeyma Şahin
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Algılarının Çizdikleri Resimler ve Sözlü Anlatımlarına Göre İncelenmesi: Sorumluluk Değeri Örneği | PDF | | PDF (English) |
Özkan Sapsağlam


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337