Cilt 41, Sayı 186 (2016)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Ekonomik Bakımdan Dezavantajlı Öğrencilerin Akademik Yılmazlık Düzeylerinin Bazı Koruyucu Faktörler Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Hatice Çiğdem Yavuz, Ömer Kutlu
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Özge Erdoğan, Merve Ataş, Caner Özdemir
Okul Yöneticilerinin İdeal Öğretmen Niteliklerine İlişkin Bilişsel Kurguları: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Fenomenolojik Bir Çözümleme | PDF | | PDF (English) |
Şenol Sezer
Ev Merkezli Anne-Bebek Etkileşim Programının Annelerin Duyarlılık ve Karşılıklı Etkileşim Davranışları ile Bebeğin Gelişimine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ayşegül Ulutaş, Ayşe Belgin Aksoy
Ergenlikte Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Kişilerarası Yeterliğin Aracılığı | PDF | | PDF (English) |
Kemal Baytemir
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma, Basit Anlama ve Çıkarımsal Anlama Düzeylerinin Problem Çözme Başarısına Etkilerini Açıklayan Bir Yapısal Eşitlik Modeli | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Ulu
Öğretmen Adaylarının BİT Becerileri Işığında Teknopedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi: Deneysel Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Ersoy, Işıl Kabakçı Yurdakul, Beril Ceylan
Tüm Eğitim Kademesinin Geleceği için Dijital Vatandaşlığın İçselleştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Zehra Altınay Gazi
Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Beş Yaş (60-72 Ay) Çocuklarının Görsel Algılarına Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şermin Metin, Neriman Aral
Öğrenci Odaklı Bir Araştırma: Metin Özeti Yazma Stratejisi ve Dereceli Puanlama Anahtarı | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Benzer, Ayşegül Sefer, Zeyneb Ören, Sümeyye Konuk
Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programının Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Şenay Özen Altınkaynak, Berrin Akman
Sanal Zorbalık Olaylarına Karışan ve Karışmayan Öğrencilerin Öz Saygı ve Dışadönüklükle İlişkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Tuncay Ayas
Ergenlerde Yalnızlık ile Pozitiflik Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Yöntemlerinin Çoklu Aracılığı | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Ali Yıldız
Argümantasyon Temelli Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Argüman Düzeylerinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Torun, Salih Şahin
1980 - 2014 Türk Milli Eğitim Şura Kararları ile Tebliğler Dergisi Fihristlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Sezen Tofur, Ahmet Aypay, Cemil Yücel


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337