Cilt 41, Sayı 185 (2016)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

FeTeMM Okulu Olmak İyi Öğrenci Başarısı Anlamına Mı Gelir? | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Tuğba Öner, Robert M. Capraro
Öğretim Elemanlarının Araştırma Görevlisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları | PDF | | PDF (English) |
Mikail Yalçın, Elif Aydoğdu Özoğlu, Ayşe Dönmez
Bağlam Temelli Kimya Eğitiminin 9. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik Maddeleri Konusunu Öğrenmelerine ve Çevreye Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Rıdvan Elmas, Ömer Geban
Türkiye’de Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yapılandırmacılığın Öğretimsel Uygulamaları Üzerine Bir Meta-Analiz | PDF | | PDF (English) |
Gonca Ural, Nilay Bümen
Bilimin Doğası Öğretiminde Kullanılan Söylem Desenleri ve İletişim Yaklaşımları | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Kaya, Metin Şardağ, Gültekin Cakmakci, Nihal Doğan, Serhat İrez, Yalçın Yalaki
PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Puanlarının Karar Ağacı Yöntemiyle Sınıflandırılması: Türkiye Örneklemi | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Aksu, Cem Oktay Güzeller
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Öğretim Programında Yer Alan Soyut Kavramların ve Değerlerin Öğrencilere Kazandırılmasına İlişkin Metaforik Bir Yaklaşım | PDF | | PDF (English) |
Vural Tünkler, Bülent Tarman, Cemal Güven
Anne-Babaların Duygusal Sosyalleştirme Davranışları İle Okul Öncesi Çocukların Sosyal Becerilerinin Analizi | PDF | | PDF (English) |
Zarife Seçer, Nihan Karabulut
İlkokul Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretici Destekli Bir Model (İÖDKKÖM) Önerisi | PDF | | PDF (English) |
Gülten Feryal Küçüker, Kıymet Selvi
Liselerde İşgücüne İlişkin Farklılık Algısı ve Farklılıkların Yönetimi: Nitel Bir Çözümleme | PDF | | PDF (English) |
Hasan Basri Memduhoğlu
Üniversitelerin Konumlandırma Stratejileri: İstanbul’daki Üniversiteler Üzerine Bir İnceleme | PDF | | PDF (English) |
Kahraman Çatı, Önder Kethüda, Yusuf Bilgin
Klasik Gitar Eğitiminde Günlük Çalışma Programının Gitar Öğrencilerinin Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutumlarına, Gitar Deşifrelerine ve Performanslarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ümit Kubilay Can
Eleştirel Düşünceye Dayalı Karar Verme Modeli | PDF | | PDF (English) |
Ufuk Uluçınar, Ahmet Aypay
Dağıtılmış Liderlik İle Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Yaşar Adıgüzelli
Beyin Etkileme Metodu Destekli Öğretim İle Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Alper Kaşkaya


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337