Cilt 14, Sayı 76 (1990)

ÇEVİRİ

Uzaktan Öğretim ve Bilgisayar Destekli İletişim | PDF |
Lütfi Özbilgin
Bir İlerleme Ocağı Olarak Üniversite | PDF |
Mahmut Adem, Talat Akaslan

MAKALELER

Kişisel, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Bazı Değişkenlerin Gençlerin Uyum Alanları ve Uyum Yöntemlerine Etkisi | PDF |
Güzin Kurç
Çağdaş Sosyolojide Bir Kuram: ''Sosyal Alışveriş'' | PDF |
Vildan Akan
Kimyaya İlişkin Tutumların Ölçülmesi | PDF |
Giray Berberoğlu
Fizik Soruları Açısından 1988 ve 1989 Öğrenci Yerleştirme Sınavlarının İncelenmesi | PDF |
Kudret Özdaş, Mustafa Şenyel
Üniversite Mezunlarının İstihdam Sorunları | PDF |
I. Işıl Ünal
"Demokrasi İçin Eğitim" Konusunda Bir Toplantı | PDF |
Cavit Binbaşıoğlu
Aile ve Okulun Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri: Kuramsal ve Ampirik Gelişmeler | PDF |
Ruhi Köse
Çocukta Rol Özdeşimi ve Cinsel Kimliğin Kazanılması | PDF |
Mine Mangır, Gülen Baran
Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla Sürekli Eğitimi | PDF |
Bekir Özer


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337