Cilt 13, Sayı 72 (1989)

ÇEVİRİ

RASTLANTISAL ÖĞRENME: Olumlu Bir Yaşantı | PDF |
Meral Tekin

MAKALELER

Yükseköğretim, Bilim Dalı ve Cinsiyetin Bilimsel Bilginin Doğasını Anlamaya Etkisi | PDF |
Mehmet Bilgiç, Füsun Akarsu
ÖĞRETMENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR MODEL | PDF |
Hüseyin Başar
ANAOKULUNA GİDEN DÖRT-BEŞ YAŞ ÇOCUKLARINA RESİMLİ KİTAPLARLA YAPILAN EĞİTİMİN DİL GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ | PDF |
Mübeccel Gönen, Meziyet Arı
ÇOCUKTA TİK | PDF |
Latife Bıyıklı
Ölçmede Objektiflik ve Rasch Modeli | Başlıksız | | PDF |
Durmuş Ali Özçelik, Giray Berberoğlu
KUŞAK ÇATIŞMASI | PDF |
Binnur Yeşilyaprak
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME NASIL YAPILABİLİR? | PDF |
İbrahim Koyuncu
RASCH MODELİ İLE ELDE EDİLEN YETENEK ÖLÇÜLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA | PDF |
Giray Berberoğlu


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337