Cilt 2, Sayı 8 (1977)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF |
Tevfik Dalgıç

ÇEVİRİ

Televizyon ile Doğrudan Eğitim | PDF |
Aysel Aziz
Öğretim Metodlarından Ahlak Eğitimine | PDF |
A. Ferhan Oğuzkan
Ekonomik Gelişme, Teknoloji ve Doktora Eğitimi | PDF |
Bülbün Kantemir

MAKALELER

Sistem Yaklaşımı Açısından İnsangücü Planlamasının Temel Sorunlarına Kısa Bir Bakış | PDF |
Tevfik Dalgıç
Üniversiteye Öğrenci Alım Sistemleri | PDF |
Mahmut Tezcan
Eğitim Sistemimizde Ankara Fen Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma | PDF |
Süleyman Çetin Özoğlu
Türkiye’de Konservatuvar Eğitimi | PDF |
Mustafa Anıl


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337