Cilt 25, Sayı 118 (2000)

MAKALELER

Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Durumu ve Geleceğe İlişkin Yönelimler | PDF |
Süleyman Doğan
Deneyimli Öğretmenlerin Mesleki Gelişimdeki Rolleri | PDF |
Süleyman Sadi Seferoğlu
Anadolu Liselerinde Yabancı Dille Yapılan Öğretim ile İlgili Öğretmen, Öğrenci, Veli ve Denetçilerin Görüşleri | PDF |
İ. Hakkı Mirici, Vural Hoşgörür, M. Metin Arslan, Abdullah Aydın
Sınıfiçi Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının ve Öğrenme Ortamının Bir Öğretmenin İki Değişik Sınıfında Gösterdiği Farklılıklar | PDF |
Adem Turanlı, Ali Yıldırım
İlköğretim Okullarında Kullanılan Matematik Öğretim Yöntemleri Üzerine | PDF |
Cahit Pesen, Akın Odabaş, Recep Bindak
Fen Öğrencilerinin Genel Kimya Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler | PDF |
Giray Berberoğlu, Hüsniye Demircioğlu
İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim Denetmenlerinin Ders Denetimine İlişkin Davranışları | PDF |
Abidin Dağlı
Öğrencilerin Bilim İnsanı ile İlgili İmgeleri | PDF |
Ayşenur Yontar Toğrol
Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılıştırılması | PDF |
Derya Oktar Ergür
İngilizce Öğretiminde Bağımsız Çalışma Planlarının Kullanımı | PDF |
Dilara Demirbulak
Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dilde Yazılmış Metinleri Anlama Becerilerinin Sınanmasında Özet Yazma Tekniğinin Kullanılması | PDF |
Berrin Uçkun, A. Pınar Aksoy


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337