Rasgele Veriler Üzerinde Genellenebilirlik Kuramı ve Klasik Test Kuramı’na Göre Güvenirliğin Karşılaştırılması

Neşe Güler

ÖZ

Bu çalışmada Genellenebilirlik Kuramı (GK) ile Klasik Test Kuramının (KTK) benzer ve farklı yönleri açıklanarak verilen farklı bir örnek ile tasvir edilmeye çalışılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak burada yer alan örnek, 125 öğrencinin 18 maddeye verdiği cevapları 4 farklı puanlayıcı puanlamış düşüncesiyle tamamen rasgele oluşturulmuş verilere dayanmaktadır. Oluşturulan bu rasgele verinin GK ve KTK’ya dayalı güvenirlik sonuçları hesaplanarak tartışılmıştır. Değişkenlik kaynağının maddeler olduğu tek değişken kaynaklı çapraz desen ( b x m) için hesaplanan G katsayısı ile Cronbach α değerleri her bir puanlayıcı için ayrı ayrı hesaplanmış ve çok düşük değerler elde edilmiştir. Değişkenlik kaynağının maddeler ve puanlayıcılar olduğu tümüyle çapraz desen ( b x m x p) için GK’ya dayalı G-katsayısı ve Ф-katsayısı sırasıyla .457 ve .456 olarak hesaplanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Genellenebilirlik Kuramı, genellenebilirlik katsayısı, phi katsayısı, güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.