Türkiye’deki İngiliz Dili Eğitimi Uzmanlarının Araştırma Kültürlerinin İncelenmesi

Dinçay Köksal, Salim Razı

ÖZ

İngiliz dilinin eğitimi alanında araştırmacıların çalışmalarıyla ilgili tutum, istek, beceri, deneyim ve beklentilerini irdeleyen bir araştırma henüz yapılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışma Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede ilgili anabilim dalında görev yapmakta olan akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma kültürlerini incelemeyi hedeflemiştir. Veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu, ülkemizdeki 34 farklı üniversitenin ilgili anabilim dallarına gönderilmiş ve toplam 159 katılımcıya uygulanmıştır. Ayrıca, 12 katılımcıyla yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Sonuçlar, akademisyenler ve öğrenciler arasında önemli farklara işaret etmektedir. Katılımcılar en çok bir makalenin tartışma bölümünü yazarken zorlandıklarını, kaynakça yazımınınsa bir akademik makalenin yazması en kolay bölümü olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar araştırmayla ilgili deneyime sahip olduklarını bildirmelerine rağmen, vaka ya da aksiyon araştırması gibi uzun soluklu çalışmalarla ilgili deneyim eksiklikleri bulunduğuna dikkat çekmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Araştırma, araştırma kültürü, akademik yazma, akademik yazma güçlükleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.