İngilizce Sözcük Kullanımında Ayrımlar: Öğrenci Bütüncesi ile Anadil Konuşmacısı Bütüncesinden Elde Edilen Bilgiler

Bilal Genç

ÖZ

Bir dili anadil olarak konuşan ve o dili anadil olarak konuşmayanların yazılı ve sözlü üretimlerinin karşılaştırılması, araştırmacılara her iki metin türü arasındaki benzerlik ve ayrım noktalarını araştırma olanağı sunmuştur. Bu çalışma, küçük bir Anadil Bütüncesi (10973 sözcük) ile daha küçük bir Anadilden Olmayan Bütünce (2331) karşılaştırmasını yapar: Her iki gruptaki katılımcılara bir konuşma ödevi verilmiş ve bunun sonucunda üretilen Anadil Bütüncesi ile Anadilden Olmayan Bütünceleri Concordance adlı bilgisayar yazılımı yardımıyla nicel açıdan analiz edilmiştir. Çalışma iki işlevsel kategori ile (tanımlık ve ilgeç) üç içerik kategorisine (adlar, önadlar ve fiiller) odaklanır. Sonuçlara göre konuşmacıların sözcük seçimlerindeki sınırlı tercihleri nedeniyle tanımlık ve ilgeç kullanımında büyük oranda bir örtüşme varken ad ve fiil kullanımında da yakın benzerlik görülmüştür. Önad kullanımında ise iki grup arasında kayda değer bir ayrım görülmüştür

ANAHTAR KELİMELER

Sözcük, anadil konuşmacısı, anadilden olmayan konuşmacı, sözlü dil bütüncesi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.