"Herkes İçin Eğitim" Anlayışıyla Hastanede Eğitim: Bir Durum Çalışması

Kübra Yenel, Emre Sönmez, Elçin Ayaz, Fatih Şahin

ÖZ

Bu çalışma, Herkes için Eğitim anlayışını destekleyen bir uygulama olarak hastanede eğitimi incelemeyi, hastanede eğitimin niteliği ile ilgili durumu tespit etmeyi ve hastane sınıfında yaşanan sorunları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma bir durum çalışması olarak tasarlanmış ve bir hastane sınıfı derinlemesine incelenmiştir. Veri kaynağı olarak görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları iki öğretmen, iki sağlık personeli, iki öğrenci ve bir ebeveyndir. Araştırma sonucunda hastane sınıfındaki eğitim süreçlerindeki mevcut duruma ilişkin altı tema elde edilmiştir: hastanedeki çocukların eğitime erişimi, eğitimin niteliği, finansal destek, sosyal ve psikolojik durum, çocuğun akademik gelişimine etkisi ve iletişim. Araştırmada ayrıca, katılımcılar tarafından eğitim uygulamaları sırasında yaşanan sorunlar ve hastane sınıflarında eğitim uygulamalarının kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler belirtilmiştir. Hastanede eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için, toplumda hastane okulları veya sınıfları hakkında bir farkındalık yaratmak önemlidir. Araştırma kapsamında öğretmenlerin hastanelerde eğitim konusunda eğitilmesi, hastaneden taburcu edilen öğrencilerin psikolojik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi ve araştırmacıların bu konuya daha fazla odaklanmaları önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Hastane sınıfları, Öğrenciler, Çocuklar, Herkes için Eğitim, Durum çalışması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9503

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.