Birey Açıklayıcı Madde Tepki Kuramı Analizi: Örtük Regresyon İki Parametreli Lojistik Modeli

Burcu Atar, Derya Çobanoğlu Aktan

ÖZ

Bu çalışmada, açıklayıcı madde tepki kuramı modeli çerçevesinde (AMTK) örtük regresyon iki parametreli lojistik (2-PL) modelinin TIMSS 2007 Türkiye fen bilimleri verisinin bir bölümü üzerindeki uygulaması gösterilmektedir. Bunun için ilk olarak, 2-PL MTK ve örtük regresyon 2-PL modelleri ile madde parametreleri hesaplanmıştır. İkinci olarak, örtük regresyon 2-PL modelinde, cinsiyet, fene karşı olumlu tutum, fene verilen önem, fene yönelik özgüven ve ebeveynlerin eğitim düzeyleri bireysel özelliklerinin öğrenci başarıları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bu özelliklerden sadece fene yönelik özgüven ile ebeveynlerin eğitim düzeylerinin, öğrenci başarıları arasındaki farklılıkları açıklamada anlamlı istatistiksel etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Uyum indekslerine bakıldığında, örtük regresyon 2-PL modelinin veriye 2-PL MTK modelinden daha iyi uyum gösterdiği bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER

Açıklayıcı madde tepki kuramı modeli, örtük regresyon, TIMSS 2007 Türkiye.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.