Eğitim Yönetiminin Değişen Bağlamı ve Eğitim Yönetimi Programlarına Etkisi

Ali Balcı

ÖZ

Eğitim ve okul liderliğinin çağdaş bağlamını oluşturan başlıca güçler arasında; artan hesap verme istekleri, öğrenici merkezli liderlik, araştırma kanıtlarını toplama ve verilere dayalı karar alma, artan rekabet ve okul seçimi, sistem çaplı toplum bütünleşmesi, küreselleşme, bilgi toplumu olgusu vb. sayılabilir. Bu güçler eğitim ve okul liderlerinden, bilgi, beceri ve anlayış olarak bugüne dek mümkün olmayan-belki de gerekli olmayan-isteklerde bulunmaktadır. Bu liderlik analitik becerilere sahip olmayı, artan rekabet olgusu ve okul seçimi ile baş edebilmeyi, sistem çaplı toplum ortaklaşmasını/ meşguliyetini başarmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda makaledeeğitimyönetimibağlamınıoluşturanbugüçlerin eğitimveokulyöneticilerini-liderlerini görevlerine hazırlayan özellikle de alanın doktora programlarına etkileri tartışılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim yönetimi, okul yönetimi, eğitim liderliği, bağlam, eğitim yönetimi lisansüstü programları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.