Öğretmen Kişilik Özelliklerinin Öğrenci Yaratıcılığı Gelişimine Etkisi

Feyzullah Şahin

ÖZ

Öğretmenler, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilmek bir takım tekniklerin yanısıra ilgi, değer tutum ve davranışları ile de onlara model olurlar. Bu çalışmanın genel amacı, öğretmenlerin kişilik özelliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri gelişimine etkisinin incelenmesidir. Çalışma, ilkokul öğretmen ve öğrencileri ile sürdürülmüştür. Veri toplama aracı olarak, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi, sınıf içi gözlem formu ve ıraksak düşünme görevi kullanılmıştır. Çalışma sonucu, deneyimlere açıklık kişilik özelliğini yüksek düzeyde sergileyen öğretmenin söz konusu özelliği daha düşük düzeydeki meslektaşından sınıf içi yaratıcılığı destekleyici davranışları anlamlı olarak yüksek düzeyde sergilediği saptanmıştır. Sınıfında bulunan öğrencilerin de yaratıcılık puanlarının anlamlı olarak yüksek çıktığı belirlenmiştir. Uyumluluk ve duygusal dengesizlik kişilik özelliklerinde yapılan karşılaştırmalarda ise gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma saptanamamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaratıcılığı yansıtıcı davranış, Yaratıcı düşünme, Sınıf öğretmeni, Kişilik özellikleri, Deneyimlere açıklık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9154

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.