Hikâye Anlatma Temelli ve Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Anasınıfı Çocuklarının Sosyal Becerilerine Etkisi: Deneysel bir Çalışma

Pınar Aksoy, Gülen Baran

ÖZ

Bu çalışma, hikâye anlatma temelli sosyal beceri eğitimine, oyun temelli sosyal beceri eğitimine katılan ve herhangi bir müdahalede bulunulmayan anasınıfı çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, Deney-I, Deney-II ve Kontrol grubu şeklindeki üç farklı gruptan oluşan toplam 120 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Ön test-son test-kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desende gerçekleştirilen çalışmada, Deney-I grubu Brigman, Lane ve Lane (1994) tarafından geliştirilen ve Aksoy (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğrenmeye Hazırım” (Ready to Learn) adlı hikâye anlatma temelli sosyal beceri eğitimine katılmıştır. Deney-II grubu da Barrett (2007a, 2007b) tarafından geliştirilen ve Aksoy (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Eğlenceli ARKADAŞLAR” (Fun FRIENDS) adlı oyun temelli sosyal beceri eğitimine katılmıştır. Hikâye anlatma temelli sosyal beceri eğitimi ve oyun temelli sosyal beceri eğitimi, on iki hafta boyunca ve haftada ikişer saatlik oturumlar halinde uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara da herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Aksoy (2014) tarafından okul öncesi dönem çocukları için geliştirilen “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği-Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; hikâye anlatma temelli sosyal beceri eğitimine katılan çocukların “iletişim”, “uyum”, “prososyal davranışlar” boyutlarında ve toplam sosyal becerilerde bir müdahalede bulunulmayan çocuklardan anlamlı bir şekilde daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Oyun temelli sosyal beceri eğitimine katılan çocukların da “iletişim”, “uyum”, “kendini kontrol”, “prososyal davranışlar”, “atılganlık” boyutlarında ve toplam sosyal becerilerde bir müdahalede bulunulmayan çocuklardan anlamlı bir şekilde daha iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, çocukların sistemli ve organize edilmiş eğitimlerle sosyal becerilerinin desteklenmesine ve öğretmenlerin sosyal becerileri desteklemeye yönelik zengin içeriklerle donatılmış nitelikli etkinlikler hazırlama ve uygulama konusundaki bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi dönem, Okul öncesi eğitim, Sosyal beceri, Sosyal beceri eğitimi, Hikâye, Oyun


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8670

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.