Türkiye’ de “Haydi Kızlar Okula” Kampanyası Yardımı ile İlköğretimde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması

Sedat Gümüş, Emine Gümüş

ÖZ

İlköğretime katılımda cinsiyet eşitsizliği, Türkiye de dahil olmak üzere gelişmekte olan birçok ülkenin karşılaştığı en karmaşık eğitim sorunlarındandır. Türkiye’de ilköğretim çağındaki yaklaşık 640,000 çocuk okula gitmemektedir ve cinsiyet eşitsizliğinden dolayı okul dışındaki bu çocukların %60’ını kız çocukları oluşturmaktadır (UNESCO, 2010). Bu çalışma, Türkiye’de uygulanan en geniş ve etkili kampanyalardan birisi olan “Haydi Kızlar Okula” kampanyası üzerinden Türkiye’nin eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlamadaki çabalarını analiz etmektedir. Çalışmanın sonuçları Türkiye’nin eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda son yıllarda büyük aşamalar katettiğini, ancak bu çabaların özellikle en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde hız kaybetmeden devam ettirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda ulusal veya uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen ve kız çocuklarının eğitime katılımlarının artırılmasını amaçlayan kampanyaların gerekli değişiklikler yapılarak devam ettirilmesi gerekmektedir

ANAHTAR KELİMELER

Kız çocuklarının eğitimi, cinsiyet, ilköğretim, okullaşma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.