Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Tahmini Öğrenme Yol Haritası Çerçevesinde Tasarlanan Bir Öğretim Deneyindeki Matematiksel Soyutlama Süreçleri

Faik Camci, Dilek Tanışlı

ÖZ

Bu araştırmada tahmini öğrenme yol haritası çerçevesinde tasarlanan sınıf tabanlı bir öğretim deneyinde odak olarak belirlenen üç altıncı sınıf öğrencisinin dikdörtgen prizmaların hacmini ölçme konusuna ilişkin matematiksel soyutlama süreçleri izlenerek soyutlama mekanizmaları ortaya konulmuştur. Aynı zamanda sosyal ve sosyomatematiksel normların bu süreçteki rolü de betimlenmiştir. Öğretim deneyi, 12 öğrenciden oluşan tüm sınıf tartışmaları ve düşük, orta, yüksek başarı düzeyine sahip üç kişiden oluşan küçük grup tartışmaları şeklinde iki aşamada ve toplam dokuz haftada gerçekleştirilmiştir. Küçük gruplardan biri odak grup olarak seçilmiştir. Araştırmanın sonunda başta düşük ders başarı düzeyine sahip olan öğrenci olmak üzere odak olan üç öğrencinin de dikdörtgen prizmalarda hacim ölçme konusuna ilişkin derin (düşünmeye dayalı) düzeyde soyutlama yaptıkları ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bu süreçte odak öğrencilerin derin düzeyde matematiksel soyutlamalarında kendi bireysel eylemlerinin yanı sıra fikirlerini ve çözümlerini açıklama-gerekçelendirme, mutabık ya da karşı olma, birbirlerini dinleme, anlamaya çalışma ve sorgulama gibi sosyal ve kabul edilebilir bir matematiksel açıklama-gerekçelendirmede bulunma, matematiksel çözümler yapma gibi sosyomatematiksel normların destekleyici bir rol oynadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Hacim ölçme, Tahmini öğrenme yol haritası, Matematiksel soyutlama, Sosyal ve sosyomatematiksel normlar, Öğretim deneyi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8464

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.