Yapılandırmacı Sınıflarda Öğretmen - Öğrenen Rolleri ve Etkileşim Sistemi

Gürcü Koç

ÖZ

Bu çalışmada, yapılandırman öğrenme sınıflarındaki öğretmen-öğrenen rolleri ile etkileşim sisteminin özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. 14 hafta süren deneysel çalışmada, “Gelişim ve Öğrenme” dersinde yapılandırman öğrenme planları uygulanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veriler, öğrencilerin her hafta tuttuğu öğrenme günlükleri, yapılandırman yaklaşımla ilgili eğitim almış bir gözlemci tarafından sınıfta yapılan gözlemler ve öğrencilerle yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Araştırma sonunda, yapılandırman öğretmenlerin en önemli rollerinin, özgün öğrenme görevleri planlamak, düşünmeye yardımcı olmak, öğrenmeye rehberlik yapmak, öğrenenlerin rollerinin ise sorumluluklarını yerine getirmek ve kendi bilgi yapılarını etkin biçimde oluşturmak olduğu görülmüştür. Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen ve öğrenen-öğrenen etkileşimi oldukça yoğundur.

ANAHTAR KELİMELER

Yapılandırmacılık, öğretmen-öğrenen rolleri, etkileşim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.