ÖSS Başarı Durumunun İl, Bölge ve Okul Türlerine Göre Analizi

İlhan Dulger, P. İpek Tamer Çetingül

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, 2001-2002 ÖSS sonuçlarına göre yükseköğretimi kazanan adayların devam etmiş oldukları okul türlerine, bulundukları il ve bölgelere göre üniversiteye giriş sınavındaki başarılarını analiz etmektir. Yükseköğretim, lise sonrası dört yıllık lisans programları, iki yıllık ön lisans programları ve açıköğretim fakültesi programlarını kapsamaktadır. Sınavı geçerli adaylann yaklaşık %11‘i lisans, % 10-12 ‘si ön lisans, %20-30 ‘u ise açıköğretim fakültesi (AÖF) programlarına kabul edilmektedir. Çalışmada, üniversite sınav sonuçları adayların lisans, ön lisans ve AÖF programlarına yerleşme yüzdelerine göre il, bölge ve okul türleri bazında ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, okul türlerine göre lisans programlarına kabul edilmede en yüksek başarıyı sırasıyla Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri göstermektedir. Sınava Antalya, Ankara, Aydın ve İzmir’den katılan adaylar tutarlı bir başarı grafiği sergilemektedir. Bölgesel olarak ise, en yüksek başarıyı Ege ve Iç Anadolu Bölgesinden adaylar göstemektedir. Marmara ve Akdeniz Bölgesi adayları ülke ortalamasında bir başarı grafiği sergilerken, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgesi adayları ülke başarı ortalamasının altında kalmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı), yükseköğretim, lisans, ön lisans ve AÖF programları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.