Bilgisayar Öğretmenleri Öğretmenlik Mesleği İçin Eğitiliyorlar mı? Bir Bilgisayar Öğretmeni Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi

Recep Çakır, Soner Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, bilgisayar öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleği hakkındaki düşüncelerini ve onların karakteristik özelliklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu çalışmada, bilgisayar öğretmeni adaylarının pedagojik ve konu alanı yeterliklerinin gelişimleri incelenmiş, onların teknoloji entegrasyonu hakkında düşünceleri irdelenmiştir. Bu amaç için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik 3 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, bilgisayar öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği hakkındaki algıları düşük çıkmakta ayrıca algılar yıllar arasında gittikçe düşmektedir. Diğer bir sonuç ise, bilgisayar öğretmeni adayları konu alanı olarak kendilerini tamamen yeterli görmekte iken pedagojik alandaki yeterlikleri yıllar arasında gelişim göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen eğitimi, Bilgisayar öğretmenliği, öğretmen yeterlikleri, teknoloji entegrasyonu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.