Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi

Nilay T. Bümen

ÖZ

Bu çalışmada, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ve program geliştirmeye etkileri tartışılmakta, nasıl kullanılacağı örneklerle açıklanmaktadır. Yenilenmiş taksonomide, bilişsel süreç ve bilgi boyutlarından oluşan iki boyutlu bir taksonomi tablosu oluşturulmuştur. Öğretimin planlanmasında, taksonomi tablosunun kullanılmasıyla, öğrenme, öğretme, değerlendirme öğeleri birlikte tasarlanmakta ve yetişeğin öğeleri arasındaki tutarlılıkların görülmesi de sağlanmaya çalışılmaktadır. Katkılarından dolayı öğretmen yetiştirme programlarına dahil edilmesi gereken bu taksonominin çeşitli yönleriyle araştırılmasına ve eğitimde "hedefler sorunu""nun yeniden ele alınmasına gereksinim bulunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Bloom Taksonomisi, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, eğitimde program geliştirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.