Denetmenlerin, Öğretmenlik Yeterlik Alanları Açısından Devlet İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerine Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri

Ali Sabancı, Ahmet Şahin

ÖZ

Çalışmada, ilköğretim okulu sınıf öğretmenlerinde bulunması öngörülen kişisel ve mesleki yeterliliklerden hareketle mevcut denetmenlerin öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine ilişkin rehberlik görevlerini gerçekleştirme dereceleri belirlenmek istenmiştir. Araştırma alan taraması modelinde desenlenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket, Antalya il merkezinde görev yapmakta olan ilköğretim denetmenleri ile sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Yeterlikler, mesleki değerler ve kişisel gelişim, öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin yeterlikler, okul, aile ve çevre ilişkileri, program geliştirme ve içerik bilgisi, öğrenci rehberlik hizmetleri olmak üzere beş boyut olarak belirlenmiştir. Denetmenler, belirlenen beş boyutta öğretmenlere mesleksel ve kişisel rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin olumlu görüş bildirirken, öğretmenlerin, olumsuz görüşlere sahip oldukları anlaşılmıştır. Bu farklı sonuçların, tarafların performansa ilişkin algılarındaki ve beklentilerindeki farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Denetmen, eğitim denetimi, denetim, teftiş, eğitimde mesleki rehberlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.