Okuma Yazma Öğrenme Sürecinde Zorlanan Öğrencilerin Özelliklerinin ve Süreçte Yaşadıkları Zorlukların Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması

Yakup Balantekin

ÖZ

Bu araştırmada okuma yazma öğrenme sürecinde zorlanan öğrencilerin özelliklerinin ve süreçte yaşadıkları zorlukların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem uygulanmış olup veriler anket ve görüşme aracılığıyla Bursa merkezde çalışan sınıf öğretmenlerinden toplanmıştır. Anketi toplam 1068 öğretmen tamamlamış ve 48 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Öğrencilerin hece oluşturma döneminde daha çok zorlandığı; öğrencilerin büyük bir kısmının ikinci sınıfta okuma yazma becerisini kazandıkları ve bir kısmının ilkokulda bu beceriyi kazanamadığı; öğrencilerin çok azının okul öncesi eğitim aldığı ve yaşlarının akranlarına göre daha küçük olduğu; genelde velilerin öğrencilere destek olmadığı; öğrencilerin bazı sesleri öğrenmede zorlandığı ve bazı sesleri karıştırdıkları; daha çok açık hecede, sessiz harflerin yan yana geldiği kelimelerde ve cümle kurallarını uygulamada zorlandıkları belirlenmiştir. Araştırma sonunda öğrencilere destekleme kursları mahiyetinde eğitim verilerek okuma yazma becerisini kazanmalarının sağlanması, teknoloji destekli materyallerin öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma, Yazma, Hazırbulunuşluk, Okuma yazma zorlukları, Öğrenci özellikleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8162

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.