Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

Altay Eren

ÖZ

Bu çalışmada, öğrenim gördükleri alanlara, cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Çalışmaya Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi ve İşletme alanlarında öğrenim gören toplam 248 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın sonuçları, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının alan-odaklı olmadığına, ancak alan-genel olduğuna ilişkin daha önceki araştırmaların sonuçlarını desteklemektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin epistemolojik inançları arasında cinsiyet farklılıkları ortaya çıkmazken, sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Ancak, yaş değişkeni ortak değişken olarak analizlere dâhil edildiğinde sınıf düzeylerine göre elde edilen farklılık, yaşın etkisiyle ortaya çıktığını gösterir şekilde anlamlı bulunmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Epistemolojik inançlar, üniversite öğrencileri, kişisel epistemoloji.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.