ÖSS Puanı ve Lisans Mezuniyet Notunun KPSS 10 Puanını Yordama Gücü

Hüseyin Hüsnü Bahar

ÖZ

Araştırmanın amacı, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanı ve Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının (LMNO) Kamu Personeli Seçme Sınavı 10 (KPSS 10) puanı ile bu puanının hesaplanmasına esas olan alt testlerdeki başarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemektir. Veriler 2008-2009 öğretim yılı sonunda, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin beş farklı programından mezun olan ve KPSS’ye katılan 454 öğretmen adayından elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının ÖSS puanı ile Lisans Mezuniyet Not Ortalaması (LMNO) fakülte kayıtlarından, KPSS verileri ise ÖSYM kayıtlarından elde edilmiştir. Araştırma sorularını cevaplamak için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ÖSS puanı ile LMNO’nun KPSS 10 puanı ile alt test puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen yetiştirme, ÖSS, KPSS 10, öğretmen atamaları, akademik başarı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.