Türkiye’de Bitişik Eğik Yazı Reformu ve Sonrası: İlköğretim Öğrencileri (4-8. Sınıf) Hangi El Yazısı Stiliyle Yazıyor?

Mustafa Yıldız

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, bitişik eğik yazıyı zorunlu ve tek stil olarak öğrenen öğrencilerin hangi el yazısı stiliyle yazdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli çerçevesinde tasarlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’da kamuya ait okulların 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 859 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerden dört farklı yazma görevini (kopyalama, dikte, hikâye yazma ve bilgi verici metin yazma) tamamlamaları istenerek öğrencilerin yazı tercihlerinin görevlere göre nasıl değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin yazı stili tercihlerinin nedenlerini öğrenmeye yönelik bir soru sorulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; bitişik eğik yazıyı tek ve zorunlu stil olarak öğrenen öğrencilerin büyük çoğunluğu sınıf düzeyi ilerledikçe bitişik eğik yazı yerine dik temel yazı kullanmaktadır. Buna ek olarak yazma görevleri zorlaştıkça öğrencilerin dik temel yazıyı kullanma oranları artmaktadır. Öğrencilerin dik temel harflerle yazmalarında kendi tercihlerinin, aile bireylerinin ve öğretmenlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Bitişik eğik yazı, Bitişik eğik yazı reformu, Dik temel yazı, Yazı stilleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7931

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.