Türkiye’de Coğrafya Eğitimi Araştırmaları: Bir Öğretmen Bakış Açısı

Süleyman İncekara

ÖZ

Coğrafyayı öğrenme ve öğretme süreci içerisine herhangi bir coğrafya eğitimi araştırmasının (CEA) etkisinin ölçülmesi oldukça güçtür. Coğrafya eğitimi araştırmaları üzerinde yapılan birçok çalışma CEA’nın coğrafya eğitimi üzerinde bir etkisinin olması gerektiğini, dolayısıyla sınıf ortamı ile CEA arasında bir bağlantının kurulması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bu çalışma, Türkiye’de gerçekleştirilen CEA’nın coğrafya eğitimi ve öğretimi üzerindeki etkinliğini ve etkisini coğrafya öğretmenlerinin bakış açısından irdelemektedir. Bu çalışma ayrıca, coğrafya öğretmenlerinin CEA’nın bulgularının sınıf ortamında kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektedir. Araştırma sonuçları, CEA’nın coğrafya derslerinde kullanılmasının coğrafya öğretmenleri tarafından öğrenimi kolaylaştırıcı, öğrenci motivasyonunu ve coğrafya derslerinin kalitesini artırıcı olarak değerlendirilmesine karşın, onların öğretim gündemlerinin henüz bir parçası haline gelmediğine işaret etmektedir. Coğrafya öğretmenleri genel olarak zaman ve sınıf mevcutlarını CEA’nın sınıf ortamında kullanılmasının önünde önemli bir engel olarak görmezken, öğretmenlerin önemli bir kısmı CEA’yı teorik olan ve sınıf ortamı ile doğrudan bağlantısı olmayan çalışmalar olarak görmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Coğrafya eğitimi araştırmaları, Türkiye, coğrafya öğretmenleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.