Üstün Yeteneklilere Yönelik Akademik Çalışmaların Sosyal Ağ Analizi

Eda Gürlen, Özlenen Özdiyar, Zeynep Şen

ÖZ

Bu araştırmada üstün yeteneklilik alanının tarihsel sürecini ve genel yapısını ortaya koyarak alanın kuş bakışı görülmesine yardımcı olmak amacıyla üstün yeteneklilik ile ilgili 1956-2016 yılları arasında yayımlanan ve WoS veri tabanında indekslenen 1035 makale bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiş ve CiteSpace 4.0 programı kullanılarak sosyal ağ yapısı ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın sonucunda yıllara, ülkelere, üniversite/enstitü künyelerine ve araştırma alanlarına göre üstün yeteneklilere yönelik eğitim alanında yayımlanmış makalelerin dağılımı belirlenmiştir. Ayrıca bu yayınlara ait kelime ve anahtar kelime ağ yapısı, dergi atıf ağ yapısı, kaynak ortak atıf ağ yapısı ve yazar ortak atıf ağ yapısı ortaya çıkarılmıştır. Yeni bir çalışmaya başlayacak olan araştırmacıların, üstün yeteneklilik alanında olabildiğince çok bilgi edinmek amacıyla bu araştırmanın sonuçlarından yararlanabileceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün yeteneklilik, Üstün yeteneklilerin eğitimi, Bibliyometrik ağ analizi, Sosyal ağ, Betimsel analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7735

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.