Kırsal Kesimde Yaşayan Kız Çocukların Örgün Ortaöğretimi Terk Etme Nedenleri

Erdal Küçüker

ÖZ

Kırsal kesimde yaşayan kız çocukların örgün ortaöğretimi terk etme nedenlerinin belirlenmesini amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma grubu, Karadeniz Bölgesi’ndeki bir ilçede yaşayan ve örgün ortaöğretimi terk etmiş 30 kız öğrenci ile onların ebeveynlerinden oluşmaktadır. Veriler görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Görüşmelerde, öğrenci ve aileye ilişkin kişisel, sosyal, ekonomik ve kültürel bilgiler ile çocukların okula devam etmeme nedenlerine ilişkin bilgiler toplanmıştır. Veriler, tematik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Veri toplama, işleme ve analiz süreçlerinde geçerlik ve güvenirliği artırıcı önlemler alınmıştır. Sonuç olarak çalışma grubundaki kız çocukların okulu terk etmelerinin hayati nedenleri güvensizlik, muhafazakârlık, yoksulluk ve başarısızlık olarak bulunmuştur. Çocukların çoğunluğunun okul terki, iki ya da daha fazla nedenin bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Güvensizlik/muhafazakarlık, güvensizlik/yoksulluk ve güvensizlik/muhafazakarlık/yoksulluk, çalışma grubundaki kız çocukların okulu terk etmelerinde öne çıkan nedenlerdir. Terk nedenlerinin birleşimi, öğrenciden öğrenciye farklılaşmaktadır. Bu çerçevede hükümet tarafından okul terkini önlemek amacıyla alınacak tedbirlerin öğrenci bazında çeşitlendirilmesi önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul terki, Okuldan ayrılma, Eğitimin sorunları, Kız çocuklarının eğitimi, Okulu terk nedenleri, Pareto analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7537

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.