İlköğretim Matematik Sınıflarında Gözlem Çalışması

Asuman Duatepe Paksu, Oylum Akkuş

ÖZ

Çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademedeki matematik derslerini matematiksel içerik, öğretim metodu ve ders saati süresi açısından incelemektir. Ankara’daki çeşitli ilköğretim okullarının ikinci kademesinde 15 matematik öğretmenine ait 241 matematik dersi gözlenmiş- tir. Elde edilen sonuçlar şunlardır: (a) Gözlemciler verilen matematik konularının öğretilmeye değer ve seviyeye uygun olduğunu, içeriğin doğru olarak verildiğini düşünmektedirler. Diğer taraftan işlenen derslerde dersin konusu ile matematiğin diğer konuları ya da günlük hayat arasında yeteri kadar bağlantı kurulmadığına inanmaktadırlar. (b) Yaygın olarak düz anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği kullanılmaktadır. Gözlenen derslerin hepsinde öğrenciler bireysel olarak çalışmaktadırlar öğrencilerin birbiriyle etkileşimini gerektiren hiçbir etkinlik gerçekleştirilmemiştir. Gözlenen derslerin yarısından çoğunda, ders kitabı dışında bir materyal kullanılmamıştır. (c) Ders süresi etkili bir şekilde kullanılamamaktadır. 40 dakikalık dersin ortalama 24,72 dakikasında derse yönelik bir çalışma yapılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik öğretimi, sınıf gözlem formu, ilköğretim matematik dersleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.