Öğrenme Nesnelerinin Pedagojik Boyutu ve Öğretim Ortamlarına Kaynaştırılması

Selçuk Karaman, Üstün Özen, Soner Yıldırım

ÖZ

Öğrenme nesneleri, öğretim teknolojileri alanındaki yeniliklerden biridir. Ancak her yeni teknolojide olduğu gibi teknolojinin kendisi öğretimsel potansiyelini gölgede bırakmıştır. Öğrenme nesneleri ile ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla nesne yaklaşımının felsefesi, nesnelerin kataloglaması, teknik standartlar ve biçimsel yapılar ile ilgili olması, bu durumun bir sonucudur.  Bu çalışmada, öğrenme nesnelerinin öğretim stratejileri içindeki yeri ve öğretim ortamlarına entegrasyonu literatür eşliğinde incelenmiştir. Bu amaçla farklı öğrenme yaklaşımlarının temel prensipleri ışığında öğrenme nesnelerinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi tartışılmıştır. Ayrıca öğrenme nesnelerinin çeşitli öğretim etkinliklerinde alabileceği roller örneklerle ele alınmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.