ABD'de Eyalet Düzeyindeki Yükseköğretim Kurullarının İncelenmesi ve Türkiye için Reform Önerileri: Yönetim, Kalite Güvencesi ve Finansman

Sedat Gümüş

ÖZ

ABD yükseköğretim sistemi, üniversitelerinin uluslararası başarısı nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinden büyük ilgi görmektedir. Bu nedenle, birçok ülke ABD yükseköğretim sisteminin bazı özelliklerini kendi sistemine uyarlamıştır. Türkiye yükseköğretim sisteminin yönetiminden sorumlu olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da ABD'deki eyalet yükseköğretim kurullarından uyarlanarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda, bu çalışma, ABD'de bulunan eyalet yükseköğretim kurullarının yapı ve işlevlerini araştırmayı, onları YÖK ile karşılaştırmayı ve Türkiye'nin yükseköğretim üst yönetimi için reform önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla konsolide idare kurulu olan bir eyalet (Georgia) ve koordinasyon kurulu olan bir eyalet (Güney Karolina) ayrıntılı inceleme için seçilmiştir. Çalışmanın sonuçları, ABD'deki yükseköğretim kurulları ile YÖK arasında hem yapı hem de temel işlevler bakımından birkaç önemli farklılığın bulunduğunu göstermektedir. Sonuçlar temel alınarak Türkiye'ye yönelik yükseköğretim yönetim reformu önerileri ortaya konulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim yönetimi, Yükseköğretim politikaları, Yükseköğretim kurulları, Yükseköğretim reformu, YÖK


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7476

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.