Toplama İşlemi Akıcılığını Artırmada Performans Temelli Tekniklerin Karşılaştırılması: Kısa Deneysel Analiz Çalışması

Zehra Atbaşı, Hanifi Sanır

ÖZ

Kısa Deneysel Analiz (KDA) öğrenci için en etkili sağaltım tekniğini seçmek amacıyla öğrencinin sağaltım koşullarındaki tepkisinin belirlenmesine dayalı bir değerlendirme sürecidir. Son yıllarda alan yazında Kısa Deneysel Analiz ile akademik becerilerin doğru ve akıcı olarak sergilenmesinde etkili olan sağaltım öğeleri belirlenmektedir. Kısa Deneysel Analiz kullanılarak okuma ve yazma alanlarında etkili sağaltımlar seçilmesine rağmen matematik alanında KDA’nın uygulandığı çok az çalışma bulunmaktadır.

Bu araştırmanın amacı; KDA ile öğrencilerin matematik işlem hızının artırılmasında performans temelli sağaltım tekniklerinden etkili olanı belirlemektir. Araştırmaya birinci sınıf düzeyinde matematik işlem hızı düşük olan iki öğrenci katılmıştır. Araştırmanın KDA sürecinde kısa çoklu uygulama deseni kullanılmıştır. Performans temelli tekniklerden; hedefe bağlı ödül, performans dönütü, zamanlama, sözlü teşvik ve seçim yapma teknikleri uygulanmıştır. Sonuçlar öğrenciler arasında farklılaşmıştır. Birinci öğrenci için etkili sağaltım tekniği seçim yapma ve sözel teşvik iken ikinci öğrenci için zamanlama bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kısa Deneysel Analiz, İşlem akıcılığı, Performans temelli sağaltım


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7401

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.