Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

Hayati Akyol, Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı

ÖZ

Bu araştırmada ilkokul üçüncü sınıfa devam eden bir öğrencinin okuma ve okuduğunu anlama problemlerinin giderilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Öğrencinin araştırmaya dahil edilmesinde herhangi bir zihinsel, görsel ve işitsel probleminin olmaması şartı aranmıştır. Araştırmada öncelikle öğrencinin okuma ve anlama düzeyini belirlemek için ön test yapılmış olup öğrencinin endişe düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Yanlış Analizi Envanteri”, “Okuma Metinleri” ve “Okuma Metinleri Ses Kayıtları” ve “Araştırmacı Günlükleri ve Gözlemleri” kullanılmıştır. Öğrencinin metni okurken oldukça yavaş okuduğu, akıcı okuyamadığı, heceleme hataları yaptığı, eklemeler yaptığı, yanlış okuduğu ve atlayıp geçtiği tespit edilmiştir.  Öğrencinin okuma becerisi dikkate alınarak bir bireyselleştirilmiş okuma programı geliştirilmiştir. 30 saatlik bir süreyi kapsayan ve her bir oturumun bir saat sürdüğü bu program iki bölümden oluşmaktadır. İlk 15 saatlik dersi kapsayan süreçte ses, hece ve kelime üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu süreçte öğrencinin öğrendiği hece ve kelimeleri yazması sağlanmıştır. İkinci 15 saatlik dersi kapsayan süreçte ise öğrencinin okuma akıcılığı geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte öğrencinin bir alt sınıf düzeyinden uygun metinler seçilerek çalışılmıştır. Öğrencinin okuma alanındaki yetersizliklerini ortadan kaldırmak için “Eşli Okuma Yöntemi” ve “Tekrarlı Okuma Yöntemi” seçilmiş olup çalışmalar bu yöntemler ile yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda araştırmacılar tarafından son test yapılarak öğrencinin okuma ve anlama düzeyinin endişe düzeyinden öğretim düzeyine yükseldiği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma, Anlama, Okuma güçlüğü, Tekrarlı okuma, Eşli okuma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7240

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.