Nasıl Bir Harmanlama? Karma Öğrenmede Sosyal Ağların Lise Düzeyinde Erişi ve Ağ Kullanım Davranışlarına Etkisi

Ali Çimen, M. Betül Yılmaz

ÖZ

Bu çalışmada sosyal ağların farklı şekilde harmanlandığı karma öğrenme ortamlarının lise öğrencilerinin akademik erişilerine ve sosyal ağ kullanma davranışlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma, İstanbul ili Avcılar ilçesindeki bir devlet lisesinde öğrenim gören, iki deney ve bir kontrol grubunda yer alan toplam 114 10. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Sosyal ağın sınıf ortamının tamamlayıcısı olarak kullanıldığı birinci deney grubundaki öğrenciler sosyal ağ ortamındaki faaliyetleri, dersin devamı olarak ve katılımları zorunlu olacak şekilde gerçekleştirmişlerdir. İkinci deney grubundaki öğrencilere aynı sosyal ağ sınıf ortamını zenginleştirici nitelikte ve öğrencilere katılmaları önerilerek ancak zorunlu tutulmadan sunulmuştur. Kontrol grubundaki öğrenciler ise tüm aktiviteleri sınıfta, yüzyüze ortamda gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilerin üniteyle ilgili akademik erişilerini ölçmek üzere geliştirilen 24 maddelik test ön test-son test olarak kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin kullanma davranışlarını ölçmek amacıyla sosyal ağ üzerindeki tüm faaliyetlerinin kayıtları tutulmuş, bu kayıtlar kullanılarak tüm aktivite puanları ve derse yönelik aktivite puanları hesaplanmıştır. Araştırma bulguları her iki deney grubunun akademik erişilerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Her iki deney grubundaki öğrencilerin sosyal ağda katıldıkları genel amaçlı ve derse yönelik aktivitelerin sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkla rastlanmamıştır. Araştırmanın sonuçları sosyal ağ kullanımının her halükarda öğrencilerin başarısına olumlu katkısı olduğunu, dersin tamamlayıcı bir parçası haline getirildiğinde bu katkının daha da yükseldiğini göstermektedir. Araştırma bulgularına göre öneriler sunulmaktadır.

 

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal ağ, Karma öğrenme, Eğitimde teknoloji entegrasyonu, Lise öğrencileri, Sosyal ağ kullanma davranışları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7190

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.