Annelerin Çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Sürecine İlişkin Görüşleri

Müdriye Yıldız Bıçakçı, Sühendan Er, Neriman Aral

ÖZ

Bu araştırmada 46-62 ay aralığında olan çocukların annelerinin etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlamıştır. Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Araştırmaya okul öncesi eğitim kurumuna devam eden, 46-62 ay aralığında olan çocuklar ve anneleri katılmıştır. Çalışmada annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşlerini belirlemek için “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Anneler ile ilk görüşmeler yapıldıktan sonra çalışmaya gönüllü olarak katılan annelere üç oturumdan oluşan seminer verilmiştir. Bu seminerin birinci oturumunda çocukların gelişim özellikleri ve gelişimini destekleme konusunda bilgiler örneklerle sunulmuş, daha sonra kitabın çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri, çocuklara uygun resimli kitapların özellikleri ve çocuklara kitap seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar, kitapların özellikleri ve çocuklara etkileşimli kitap okuma teknikleri hakkında bilgiler verilmiş olup, seminerin ikinci ve üçüncü oturumlarında etkileşimli kitap okuma teknikleri kitaplar üzerinden uygulamalı olarak ele alınmıştır. Seminerin ardından anneler çocuklarına haftada üç kitap olacak şekilde toplam dokuz hafta 27 öykü kitabını okumuşlardır. Her bir kitap okunduktan sonra anneler her bir kitap için Öykü Kitabı Bilgi Formunu doldurmuştur. Dokuz haftalık etkileşimli kitap okuma süreci sonrasında yeniden anneler ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde ikinci görüşmenin sonuçlarının etkileşimli kitap okuma sürecinin çocukların gelişimlerine ve annelerin etkileşimli kitap okuma becerilerine yansıdığı dikkati çekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Anne eğitimi, Dil gelişimi, Etkileşimli kitap okuma, Öykü kitabı okuma, Resimli kitap


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7164

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.