Sözel Bölüm Öğrencileri Bilimin Doğası  Hakkında Sayısal Bölüm Öğrencilerinden Daha Bilgilidir; Eğitimde Yanlış Giden Nedir?

Nihal Doğan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, 11. sınıf Fen-Matematik branşı öğrencileriyle Türkçe-Matematik branşı öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki kavram(a)larını karşılaştırmaktır. Çalışmaya 60 Fen-Matematik, 60 Türkçe-Matematik branşından toplam 120 öğrenci katılmıştır. Sonuçlar Türkçe- Matematik bölümü öğrencileri, fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini çok daha az almalarına rağmen, Fen-Matematik bölümü öğrencilerinden bilimin doğasının, bilimsel bilgi, deney ve gözlemlerden elde edilmiş kanıtlara dayanır, bilimsel bilginin değişebilirliği gibi bazı özelliklerinde daha bilgili bakış açısına sahip olduklarını göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, bilim tarihi ve bilim felsefesi derslerinin, bilimin doğası hakkındaki kavramların öğretilmesi için lise döneminden itibaren verilmesi gerektiği önerilmektedir. 

 

 

 

 

ANAHTAR KELİMELER

Bilimin doğası; lise öğrencileri; bilim felsefesi, bilim okur-yazarlığı; fen eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.