Farklı Programlarda İstatistik Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Uygulamalarının İstatistik Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi

Zeynep Medine Özmen, Adnan Baki

ÖZ

Bu çalışmada farklı lisans programlarında istatistik dersi veren öğretim elemanlarının uygulamalarının istatistik okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin dokuz farklı lisans programında istatistik dersleri veren dokuz öğretim elemanının dersleri bir dönem boyunca gözlenmiştir. Çalışmanın nitel verilerini sınıf içi gözlemler, alan notları ve öğretim elemanları ile yapılan mülakatlar oluşturmaktadır. Veriler, istatistik okuryazarlığı modeli bileşenlerinin göstergelerinin yer aldığı ve istatistik okuryazarlığı uygulamalarını değerlendirmek amacıyla rubrik kullanılarak analiz edilmiştir. Programlarda bileşenlere yönelik uygulamalardaki farklılaşmaların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için Ki-Kare bağımsızlık testi yapılmıştır. İstatistik derslerinde öğretim elemanlarının uygulamalarında program ve bileşenlere göre farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Öğretim elemanlarının uygulamalarında daha çok temel kavramların bilinmesi bileşenine yer verdikleri ve istatistiksel süreç bileşenine yönelik uygulamalara ise daha az yer verdikleri ortaya çıkmıştır. Uygulamalarda odaklanılan bileşen ve göstergelerdeki programlara göre farklılaşmaların tüm bileşenler için yapılan Ki-Kare analizleri sonucu istatistiksel olarak da anlamlı olduğu tespit edilmiştir. İstatistik dersi uygulamalarında istatistik okuryazarlığı için anahtar nitelik taşıyan göstergeler elde edilmiştir. Bu göstergeler istatistik derslerinin içeriğinin belirlenmesinde ve uygulamaların tasarlanmasında dikkate alınması halinde lisans öğrencilerinin istatistik okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

İstatistik okuryazarlığı, İstatistik okuryazarlığı uygulamaları, Lisans programları, İstatistik okuryazarlığı bileşenleri, İstatistik okuryazarlığı göstergeleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6984

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.