2014-2015 Öğretim Yılında Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Etkinlikleri ve Etkinliğe Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Semra Türkan, Gamze Özel

ÖZ

Etkinlik ve verimlilik kavramları, kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin verimliliği veri zarflama analizi ile belirlenmiş ve süper-etkinlik modeli ile üniversiteler etkinlik açısından sıralanmıştır. Ardından etkinliğe etki eden faktörler tobit ve beta regresyon analizleri ile incelenmiş ve iki farklı yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’de eğitim veren 43 devlet üniversitesinin etkinlik ölçümü için 2014-2015 öğretim yılı verilerinden yararlanılmıştır. Veri zarflama analizi sonucunda, Gebze Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin etkin üniversiteler olduğu görülmüştür. Genel olarak devlet üniversitelerinin %22’sinin etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada ele alınan ölçütler açısından, Cumhuriyet Üniversitesi en düşük etkinlik değerine sahiptir. Tobit ve beta regresyon sonuçlarına göre, h-indeksi, lisansüstü mezun sayısı değişkenlerinin devlet üniversitelerinin etkinlik değerini artırırken, tıp fakültesinin varlığı değişkeninin üniversitenin etkinlik değerini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Üniversite, Etkinlik, Performans, Veri zarflama analizi, Tobit regresyon, Beta regresyonu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6980

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.