Eğitimin Oyunlaştırılmasına İlişkin Öğrenci Algıları: Bir Q Metodu Analizi

İbrahim Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, eğitimin oyunlaştırılmasının öğrenciler tarafından nasıl algılandığını, oyunlaştırma hakkındaki öğrenci görüşlerinin ortak bir paydada birleşip birleşmediğini ve oyunlaştırmanın öne çıkan öğelerinin neler olduklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada nicel ve nitel süreçleri bir arada içeren Q metodolojisi kullanılmıştır. Q metodolojisi, bilimsel araştırma sürecinde insanların bakış açılarını, fikirlerini, inançlarını ve tutumlarını öznel ve sistematik bir biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcıları, 2014 yılı Güz döneminde oyunlaştırma temelli tasarımda yürütülen Öğretim İlke ve Yöntemleri dersine gönüllü olarak katılan 34 Eğitim Fakültesi ikinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin eğitimde oyunlaştırma sürecine ilişkin ortak bir tutum sergiledikleri ve bu ortak tutumun olumlu olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, oyunlaştırmanın öne çıkan öğeleri sürecin mantığı, duygular, ilerleme yapısı, başarı puanı ve rozetler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, dinamiklerin ve mekaniklerin Z skorlarının toplamının, bileşenlerinkinin iki katı olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Oyunlaştırma, Q metot, Eğitim, Üniversite öğrencileri, Oyun tasarımı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6970

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.