Türkiye’de Mesleki ve Teknik Örgün Öğretimin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılma Zorunluluğu

Murat Sönmez

ÖZ

Son yıllarda ülkemizdeki mesleki ve teknik ortaöğretimde büyük bir çöküş yaşanmaktadır. Bu çöküş, nitelikli ara eleman yetiştirilmesini olanaksızlaştırmakta meslek yüksekokullarını ve mühendislik öğretimini de olumsuz etkilemektedir. Çöküşün nedenlerinin doğru bir şekilde tespit edilerek ortadan kaldırılmasıyla bir an önce mesleki-teknik öğretimin olması gereken seviyeye ulaştırılması, ülkemizin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Bu yazıda buna yönelik olarak köklü çözüm önerileri verilmekte, ortaöğretimin ve meslek yüksekokullarının ne şekilde yapılandırılması gerektiği üzerinde durulmakta ve teknik ortaöğretim kurumlarının ve meslek yüksekokullarının mühendislik öğretimine olan etkileri tartışılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Mesleki teknik öğretim, yeniden yapılandırma, mühendislik öğretimi, sınavsız geçiş.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.