Okul Yöneticilerinin Yönetimde Cinsiyet Faktörüne İlişkin Görüşleri

Niyazi Can

ÖZ

Türkiye’de eğitim sektöründe bayanların yöneticiliği için yasal bir engel yoktur. Bireysel olarak da bayanların yöneticiliğine karşıtlık bulunmamaktadır. Temelde geleneksel, sosyal ve kültürel yapı ve anlayışlar, bayanların yöneticiliğe yönelmelerinin engelini oluşturmaktadır. Psikolojik, sosyolojik ve örgütsel nedenlerle, kadınlar yöneticilikten çok, sosyal, sanatsal ve sağlıkla ilgili mesleklere yönelmektedirler. Yöneticiliğin fazla mesai gerektirmesi, bayanların ev ve okul işlerini birlikte yüklenmek zorunda olması ve üst yöneticilerin erkek yöneticilerle çalışmayı tercih etmeleri temel engellerdendir. Ancak kadınların sayısı her meslekte olduğu gibi yöneticilikte de gelişme eğilimi göstermektedir. Kadınlar daha çok eğitim aldıkça iş yaşamında daha aktif rol almaya başlamaktadırlar.

ANAHTAR KELİMELER

Okul yöneticisi, yönetimde cinsiyet, yöneticilik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.