Adler Yaklaşımı Açısından “İçimdeki Çocuk” Filminin Analizi

Sümeyye Derin, Evrim Çetinkaya Yıldız

ÖZ

Sinemanın en temel esin kaynağı insan yaşamıdır ve sinema insanın iç dünyasına yapılacak yolculukta önemli bir araçtır. Dolayısıyla, bireyi anlamaya çalışan bir bilim dalı olarak psikoloji her zaman sinemanın içinde var olmuştur. Bu makale, Türkiye’de 2001 yılında vizyona giren yönetmenliğini Jon Turteltaub’un, senaristliğini Audrey Wells’in yaptığı “İçimdeki Çocuk” filminin Adleryan yaklaşıma göre analizidir. Yazarlar, başrol oyuncusu Russ’ın hayatına Adler yaklaşımı bakış açısıyla odaklanmışlar ve filmi sosyal ilgi, yaşam tarzı, aşağılık duygusu ve üstünlük çabası, üstünlük kompleksi, aile etkisi, yaşam görevleri ve ilk anılar gibi Adler yaklaşımının kavramlarını kullanarak analiz etmişlerdir. Yapılan doküman analizinde ana karakter Russ’ın çocukluk anılarının yaşamı üzerinde iz bıraktığı; kişiliğinin çocukluğunda hissettiği yoğun aşağılık duygusundan etkilendiği; yaşam tarzının, mesleğinin ve diğer kişilerle olan ilişkilerinin de bu yaşam olaylarına göre şekillendiği görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışma, “İçimdeki Çocuk” filminin Bireysel Psikoloji ile ilgili kuramsal bilginin öğretiminde yaşantısal bir öğrenme materyali olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Adler yaklaşımı, Bireysel psikoloji, Sinema, Film analizi, İçimdeki Çocuk


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.6803

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.