Lise Öğrencilerinin ve Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Alanındaki Yeni Gelişmelerden Haberdar Olmasında Basının Rolü

Özlem Dede, A. Eser Elçin

ÖZ

Bu çalışmada, lise öğrencileri ve biyoloji öğretmenlerinin, biyoloji biliminde son yıllarda gerçekleşen ve biyoloji öğretim programındaki “2000’li Yılların Bilimi Biyoloji” bölümünde yer alan gelişmeleri, basından takip etme alışkanlıkları ve bu haberlere ilgi seviyeleri araştırılmıştır. Bu amaçla lise öğrencileri ile biyoloji öğretmenlerine yönelik anket uygulanmıştır. Uygulanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Anket toplam 314 lise öğrencisi ve 18 biyoloji öğretmenine uygulanmıştır. Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevapların yüzde ve frekansları belirlenmiştir. Anketin ikinci bölümündeki sorularla ilgili faktör analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevapların yüzde ve frekansları belirlenmiş ve betimsel analiz yapılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Biyoloji bilimindeki gelişmeler, basın

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.