Ortaöğretim Öğretmenlerinin 1992ʹden Beri Uygulanan Ortaöğretim Kimya Müfredatları Hakkındaki Görüşleri

Abdullah Aydın

ÖZ

Bu çalışmada, ortaöğretim öğretmenlerinin 1992ʹden beri uygulanan kimya müfredatları ile ilgili görüşleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 21 ilimizden rasgele seçilen 66 devlet lisesi kimya öğretmenlerine Öğretmen Anketi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan toplam kimya zümre başkanı sayısı 50ʹdir. Öğretmenlerin her bir anket sorusuna verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda, öğretmenlerin % 70ʹi kimya müfredatlarında uygulamaya yönelik eksiklik ve aksaklıkların olduğunu belirtmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Ortaöğretim kimya müfredatı, müfredat değerlendirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.